Oferta

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

dla działalności gospodarczej

 • księgujemy dostarczone dokumenty
 • sporządzamy rejestry VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzamy elektroniczne deklaracje podatkowe i ZUS
 • sprawdzamy dokumenty pod kątem formalnym i rachunkowym
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych
 • reprezentujemy przedsiębiorcę w ZUS i urzędach
 • udzielamy porad księgowo-podatkowych
 • sporządzamy roczne zeznania podatkowe
Księgi Rachunkowe

dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, komandytowych, stowarzyszeń, fundacji

 • prowadzimy księgi zgodnie ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi
 • sporządzamy rejestry VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzamy elektroniczne deklaracje podatkowe oraz dostarczamy je do urzędów
 • sprawdzamy dokumenty pod kątem formalnym i rachunkowym
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzamy sprawozdania dla GUS i innych instytucji
 • udzielamy porad księgowo-podatkowych
 • reprezentujemy firmy w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe
 • obsługujemy płatności bankowe
 • współpracujemy z audytorami
Ryczałt
 • prowadzimy ewidencję przychodów
 • sporządzamy rejestry VAT zakupu i sprzedaży
 • sporządzamy elektroniczne deklaracje podatkowe
 • przygotowujemy zeznania roczne
Kadry i Płace
 • sporządzamy listy płac
 • ustalamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzamy elektroniczne deklaracje PIT, ZUS
 • przygotowujemy umowy, aneksy, świadectwa pracy
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
 • reprezentujemy przedsiębiorców w US i ZUS
Nadzór nad księgowością
 • sprawdzamy, czy księgowość w firmie jest prawidłowo prowadzona
 • wprowadzamy korekty
 • sporządzamy podsumowania podatkowe miesiąca
Pomoc w założeniu Działalności Gospodarczej
 • rozmawiamy z przyszłymi przedsiębiorcami o najkorzystniejszych formach opodatkowania i innych kluczowych kwestiach
 • pomagamy wypełnić i zaktualizować wniosek CEIDG
Wirtualne biuro
 • udostępniamy adres, pod którym można zarejestrować siedzibę
 • obsługujemy pocztę
 • udostępniamy miejsce do spotkań
Dodatkowe usługi
 • PROJEKT POMÓŻ SWOJEMU KSIĘGOWEMU

Udzielamy porad, konsultacji i sporządzamy opinie księgowo-podatkowe dla firm, które zatrudniają księgowego lub osobę zajmującą się dokumentami. Służymy wiedzą i doświadczeniem.

 • PROJEKT REKRUTACJA

Sprawdzamy wiedzę merytoryczną osób kandydujących na stanowiska w działach księgowym firm.