Opłacone składki ZUS za marzec. Czy można ubiegać się o zwolnienie z nich?

Tarcza Antykryzysowa pozwala wystąpić płatnikom składek o zwolnienie z ich opłacania za okres od marca do maja 2020 r., które nie zostały jeszcze opłacone.

Wyjątkiem są składki za marzec. W obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. Tarczy Antykryzysowej 1.1 pojawia się przepis pozwalający na zwolnienie płatnika z konieczności opłacenia marcowej składki, nawet gdy ta została już zapłacona.

Płatnik, który wykonał już marcowy przelew do ZUS, może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosek ten musi zostać wysłany najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wtedy ZUS ma obowiązek zwrócić otrzymaną kwotę w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot pieniędzy, będą one traktowane jako nadpłata. Więc zgodnie przepisami zostaną zaksięgowane na poczet składki za kwiecień.

Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone, więc jeśli marcowa nadpłata automatycznie rozliczy kwietniowe zobowiązania, nie będzie już możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.